Pleje og vedligeholdelse af sejl

Storsejl

Sejlpindene skal i sejlet med den tynde ende forrest. Hvis lommen er lukket med velcro, så brug den korte stump sejlpind, du har fået sammen med sejlpindene til at skubbe velcrostroppen ind i lommen. Sørg for, at velcrotapen i lukningen bliver trykket godt sammen, og at sejlpinden har fanget beslaget i forkanten af sejllommen.
Når du skal have sejlpinden ud, skal du først åbne velcrotapen med den korte pind og derefter trække stroppen ud. Du behøver ikke at tage sejlpindene ud mellem sejladserne. Hold blot øje med, at de ikke ligger bukket, og at sejlet ikke bliver foldet over forkanten af pindene. Ved rebning skal du være sikker på, at rebehalsen bliver sat fast og faldet strakt, før du strækker ud i reblinen ved nokken. Du kan ellers risikere at ødelægge forliget. Eventuelle rebeøjer på midten af sejlet er kun til at holde på den løse sejldug, ikke til at flade sejlet med. Al belastning skal ligge i de to øjer i for- og agterlig.
Efter endt sejlads skal sejlet lægges sammen i brede folder forskellige fra gang til gang. Sejlet har dog bedst af at blive rullet sammen. Dæk altid sejlet over med bompresening i havnen. Brug en bompresening som tillader sejlet at ånde, ikke plastic eller PVC. Lad så vidt muligt sejlet tørre, inden du dækker det over.

Forsejl

Undgå at lægge sejlet i pose når det er vådt. Læg sejlet sammen i brede folder, forskellige fra gang til gang, og rul det løst fra skødebarmen. Hvis du har meget plads til at opbevare sejlet, har det bedst af at blive rullet sammen. Vær opmærksom på at sejlet ikke skamfiler mod sallingshorn, søgelænder eller prædikestol. Få evt. sejlet forstærket på udsatte punkter.

Spiler

Din spiler er ikke pakket når du modtager den, men foldet tæt. Start med at gennemgå sideligene mens du fastholder toppen, put spileren ned i posen med midten først og fastgør barmene med stroppen som er fastsyet på indersiden af posen. Undgå at sno barmene når du sætter skøder og fald i.
Spileren lever et hårdt og udsat liv, den er syet af tynd dug og bliver tit sat og bjærget under hektiske forhold. Hav derfor altid spilertape om bord til smårifter. Husk, en våd spiler rives nemmere end en tør. Skyl spileren en par gange om året i ferskvand; Du får så skyllet saltet ud af spileren, den vejer mindre og den er ikke så modtagelig for fugt.
En spilerstrømpe kan være en stor hjælp til håndte-ringen af spileren og spare sejlet for mange småskader.

blank

Rulleforsejl

Indrulning af sejlet

Rul ikke sejlet for stramt, da det kan skabe perma-nente folder i sejldugen og hindre ventilation. Flyt skødepunktet fremad, for at skabe ligelig belastning på både agter- og underlig, når du ruller sejlet ind. Dermed kan du undgå folder i sejlet. Sørg for at skøderne er rullet et par omgange med rundt om sejlet, så skødebarmen ikke kan fanges af vinden. Betjeningslinen og skøderne skal være gjort forsvarligt fast.
Som hovedregel dækker forsikringsselskaberne ikke et rullesejl som har rullet sig ud i stormvejr.

Laminerede sejl

Du skal pålime de vedlagte sallingsforstærkninger inden du sejler med sejlet. Den nemmeste og mest præcise måde at placere forstærkningerne korrekt på, er at hejse sejlet på båden, hive en gast op i masten og lade ham markere på sejlet hvor sallingen rammer. Fordi agterliget hæves når du slækker skødet før vendinger, skal forstærkningen sidde således at ¾ af forstærkningen er under det punkt hvor sallingen rammer. Forstærkningen skal på begge sider af sejlet. Er der andre steder på sejlet som bliver udsat for konstant slitage, kan vi sy ekstra forstærkninger på. Du skal blot med blyant markere, hvor på sejlet det slides. Husk også at bruge rigeligt med tape om-kring spidsen af hornet. Pas på: Nogle typer tape kan smitte af.
Undgå så vidt muligt skarpe folder i sejlet. Læg det løst sammen i brede folder. Læg det i forskellige folder fra gang til gang. Allerbedst er det at rulle sejlet når det opbevares mellem sejl-adserne. Du kan risikere at mylarfilmen vil blive slidt i folderne fra sammenlægningen, ved at sejlet kører hen over vant og mast i vendingerne. Dette er meget normalt og har ikke altafgørende betydning for sejlets stabilitet. Men du skal sørge for at tape det slidte område på begge sider af sejlet, når du ser slitagen opstå. Sørg for at alle sceptre, vantskruer og lignende ikke har skarpe kanter, som sejlet kan komme i berøring med.

For alle sejl gælder

Sammenlægning af sejlet

Når sejlet skal lægges i pose, så læg det sammen i brede folder (60-70 cm), parallelt med underliget og rul det derefter fra skødebarmen. Sejlet skal være tørt når det lægges sammen. Når sejlet lægges af vejen for vinteren skal det lægges på et tørt og ventileret sted. Undgå at lægge noget oven på sejlet og at stuve det for hårdt sammen. Pas på at mus og andre gnavere ikke kan komme til sejlet.

Faldspænding

Du skal ikke totne faldet mere end at folderne ud fra forliget lige præcis forsvinder. For meget faldspænding ødelægger faconen i sejlet. For laminerede sejl kan du endda, ved for stor faldspænding, permanent ødelægge sejlets facon.

Jordslåning

Jordslåning skyldes en lille sort bakterie som trives godt på våde og varme steder. Især halsbarmen på rulleforsejl er udsat for jordslåning. Du kan undgå det ved altid at sørge for at sejlet er tørt når det bliver rullet ind. Især de laminerede sejl kan være udsat for jordslåning, fordi dugen er helt tæt. Jordslåning skader ikke sejlet rent fysisk, men kønt er det ikke. Jordslåethed er et problem vi sjældent ser og vore laminerede duge til rullesejl er beskyttet mod det. Men da bakterien findes i mange varianter kan vi ikke give nogen garanti for at jordslåethed ikke kan forekomme.

Sejlads

Det anbefales at du ikke bruger sejlet i for hård vind de første par timer, dvs. ikke over 6 m/s. Dette tillader sejlet at strække sig jævnt over hele sejlfladen og vil forlænge sejlfaconens levetid. Slæk forsejlsskødet inden sejlet bliver trykket rundt om sallingen i vendingerne, så undgår du at overstrække dugen omkring sallingen, hvilket ellers kan resultere i permanente deformeringer i agterliget.

Rens og vask

Småpletter kan fjernes med enten sæbevand, sejlrens eller sejlnummerfjerner. Pletter skrubbes med en børste, evt. jordslåning kan behandles ved at gennemvæde området med en 1% klorin-opløsning i et par timer, skrub på pletten med en børste og skyl efter med rigeligt ferskvand.
Sejlet må aldrig vaskes i maskine.
Vi kan tilbyde både sejlvask og en mere omfattende RedGull renovering.

Generelt

Følger du disse råd får du glæde af sejlet i længst tid muligt:
Gennemgå rig og dæksudrustning nøje for splitter og andre skarpe genstande, tape dem alle til, hellere for meget end for lidt tape. Undgå at sejlene kommer i nærheden af olie, benzin eller opløsningsmidler. Det skader sejlene og giver pletter. Brug ikke sejlene i mere vind end de er syet til. Du kan risikere en permanent deformation og sejlet er kassabelt til kapsejlads.
Efter endt sejlads skal sejlene så vidt muligt tørres. Men ikke ved at lade dem blafre fra riggen. Hvis de ikke kan tørres, så læg dem meget løst sammen uden at putte dem i pose.

  • Fersk sejlene ud mindst en gang om året.
  • Tag spændingen af fald og udhal når du er i havn.
  • Ved bomninger, se til at forsejlet ikke flyver frem foran forstaget.
Under kapsejlads
  • Sæt ikke forsejlet førend det skal bruges. Du vælger i god tid inden starten forsejl, trimmer sejlet ind og noterer dig trimmet. Bjærg så sejlet og sæt det ikke førend der er 10 min. til start.
  • Sejl baglæns for motor når du sætter og bjærger storsejlet.
  • Undgå så vidt muligt at sejlene blafrer for meget før start.
  • Undgå for mange vendinger før start, bom hellere. Hav altid en gast parat til at løfte genuaen ind over søgelænderet.